Sayın Üyelerimiz;

Son yıllarda ülkemizde giderek artan toplumsal sorunlardan ve sıkıntılardan da kendimizi soyutlayamayız. Bizler, ülkemizin nitelikli toplumsal görevlerinin farkında kişileriz.

Derneğimizin www.guyad.net isimli web sayfasını güncelliyoruz ve çalışmalarımızı bu sayfadan rahatça izleyebilmeniz için sürekli güncellemeye devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizden beklentimiz, web sayfamızı sık sık ziyaret ederek geliŞmeleri yakından izlemeniz, üyelik aidatlarınızı zamanında ödemeniz, önerileriniz ve eleŞtirilerinizle çalıŞmalarımıza destek olarak bizleri motive etmenizdir.

Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım sizleri en kısa zamanda aramızda görmeyi diler, hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Hasan BaŞaran
Gemlik Üniversitesi Yaptırma,
Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı


Neden Gemlik Üniversitesi kurulmalı?>

GÜYAD'ın asıl amacı Bursa'da kurulacak ikinci üniversitenin Gemlik'te kurulmasını sağlamaktır. Bu amaçla, 300 dönümlük arazi verildi. Ayrıca Gemlik 100 bin civarında nüfusu olan merkez bir ilçedir. Gemlik, İstanbul- Bursa arasında olma avantajı sayesinde kara ve deniz yoluyla ulaŞımın çok kolay olabileceği bir lokasyona sahiptir.  Tüm bu artılar ikinci bir üniversitenin Gemlik'te yapılmasını destekler konumdadır. GÜYAD olarak en büyük hayalimiz, Gemlik'in bir üniversite merkezi olmasıdır. Sadece zeytinle değil üniversiteleri ile de Türkiye'de bir yer edinmesidir.


Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği'nin (GÜYAD) Kuruluş Hikayesi

GÜYAD, Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa'da ikinci bir üniversitenin Gemlik sınırları içerisinde  (Suni ipek fabrikasının bulunduğu arazide ) kurulmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında 32 kurucu üye ile kurulmuŞtur. Derneğin kurucu üyeleri arasında Gemlik'in yetiŞtirdiği 7 profesör, siyasi parti baŞkanları, oda baŞkanları ve dernek baŞkanları bulunmaktadır. GÜYAD'ın kuruluŞ sürecinde tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve akademisyenler tarafından desteklendi. Derneğin Şu anda 170 faal üyesi bulunmaktadır.

57. Hükümet zamanında, bu arazinin Uludağ Üniversitesi'ne tahsis edilmesi sağlandı. Bakanlar kurulu kararı alındı ve özelleştirme İdaresinden çıkarılıp üniversiteye verilmesi sağlandı. Hukuk Fakültesi (5 Yıllık), Denizcilik fakültesi (5yıllık), bir adet yüksek okul ( 12 bölümlü) ve Tıp Fakültesine bağlı poliklinik yapılması kaydıyla bu arazi üniversiteye tahsis edildi. Bakanlar Kurulu kararı ile özelleŞtirme idaresi ile üniversite arasında protokol yapıldı. Bu süreçte GÜYAD, lobi faaliyetleri yaparak sürecin hızlanmasını ve protokolün imzalanmasını sağladı.

Şu anda Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Gemlik Kampüsü'nde Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu (yapımı devam ediyor), 6 bölümüyle bir Meslek Yüksek Okulu (Zooloji, Gıda, Tapu Kadastro, Liman İŞletmeciliği, DıŞ Ticaret, Bilgisayar İŞlem Merkezi bölümleri) açılmaya hazır polikliniklerimiz, kız ve erkek yurdumuz mevcuttur. Toplam öğrenci sayısı yaklaŞık 450'dir.

İletiŞim   Bizi takip edin!
Gemlik Üniversitesi Yaptırma,
YaŞatma ve Koruma Derneği

Hamidiye mahallesi İstiklal caddesi Gürle İşhanı Kat:3 Gemlik, Bursa (Ziraat Odası ile ADD arasındaki büro)
hasan.basaran@guyad.net.com
0224 513 04 16
0536 714 49 23